Meerdere Blogs

Blogs

Blokkades zorgen ervoor dat je energie niet goed stroomt. Om dit te te kunnen veranderen, is het belangrijk om te weten waardoor dit komt. Hoe meer ruimte er is, hoe beter je je kunt bewegen. Dat geldt ook voor je energie. Energie heeft ruimte nodig om te kunnen stromen. Door blokkades wordt de ruimte kleiner, waardoor de energie aan- en afvoer minder goed of helemaal niet meer functioneert. Als je door veel piekeren of teveel werk bijvoorbeeld een vol hoofd hebt, blijft er weinig ruimte over voor de energie aan-en afvoer. Met als gevolg hoofdpijn, een brandend gevoel in je hoofd en nek, of een suizend hoofd. Of als je te lang in een verkeerde houding achter je laptop zit, verkrampen je spieren, waardoor -inderdaad- de energie er niet goed doorheen kan stromen. Met als gevolg schouder en rugklachten, maar ook hoofdpijn of een beklemmend gevoel op je borst. Herkenbaar? Lees dan hier een aantal tips, om de energie (weer) te laten stromen.

Geef je grenzen aan
Aan anderen, maar zeker ook aan jezelf. Op het moment dat iets niet goed voelt, als je een knoop in je maag krijgt, een versnelde hartslag of een brok in je keel, kunnen dit signalen zijn die aangeven dat je over je grenst gaat. Of dat je anderen over jouw grens laat gaan. Als je bijvoorbeeld bij je collega’s aangeeft dat je na vijf uur geen mails meer beantwoordt, weten anderen dit. Maar je verplicht jezelf eigenlijk ook om het dan echt niet te doen. Door duidelijk en eerlijk naar anderen te zijn, weten anderen waa
ze aan toe zijn en begrens je meteen jezelf.

Deel je emoties en krop ze niet op

Als je je emoties niet deelt, dan slaan ze zich ergens op in je lichaam. Dit kan in je spieren zijn, maar ook in je darmen. Of je hart. Vind je het (nog) lastig om je gevoelens met anderen te delen? Schrijf ze dan op. Je sluist ze dan als het ware via je handen weg naar het papier. Het lucht op en geeft je dus ruimte.

Ook:

Bij veel mensen stroomt de energie niet optimaal omdat er op een dieper niveau emotionele blokkades aanwezig zijn. Veel van deze blokkades vinden hun oorsprong in onze jeugd. Zolang we deze ’oude blokkades’ niet helen, verliezen we onnodig energie. Deze energie is bijvoorbeeld nodig om de onverwerkte emoties te onderdrukken. 

Een andere blokkade is een fysieke blokkade. Op dit moment zijn er in Nederland 8,5 miljoen met een chronische aandoening. Een chronisch actief immuunsysteem zorgt ervoor dat de energie niet optimaal stroomt omdat het immuunsysteem veel energie verbruikt.

Het gevolg is dat bepaalde organen denk aan de hersenen, darmen en schildklier naar verloop van tijd minder goed functioneren. In het boek komt ook uitgebreid aan bod hoe je jouw fysieke lichaam heelt.

Een belangrijke ‘code’ die ik ook heb gekraakt betreft de hersenen en hoe ze met stress omgaan. Sommige mensen zijn vanuit het verleden geprogrammeerd om sneller stress of angst te ervaren. Het gevolg is dat het lichaam in de stressmodus is ook al nemen ze rust. (Het sympathisch zenuwstelsel blijft aan). Door het herprogrammeren van onze hersenen blijven we verbonden met ons hart ook al staan we onder druk. 

Afweermechanisme

De weerzin om bepaalde dingen van onszelf te beseffen (emoties, gevoelens, gedachten, behoeften, verlangens, herinneringen), kan je weerstand of afweer, of verzet voelen. Ieder mens heeft weerstand tegen bewustwording! De oorzaak hiervan is je brein. Het brein wilt niet naar binnen, die wilt naar buiten en doorgaan.

Onze weerstand voelen is het grootst wanneer we ons beschuldigd, aangevallen of niet veilig voelen. Weerstand komt tot uiting in zogenaamde afweermechanismen. Zij zijn een pantser (het brein) tegen het voelen van pijn, onrust, onzekerheid, uitgelatenheid en dergelijke. We zijn ons doorgaans niet bewust van onze afweermechanismen. Met het onbewust maken van onze gevoelens, verlangens, enzovoort, verdwijnen ze echter niet. Ze komen ’tussen de regels door’ toch tot uiting in je gedrag (verbaal of non-verbaal) en in je pijn en verdriet.

We ontwikkelen afweermechanismen omdat we pijn, angst, teleurstelling en dergelijke niet willen toelaten en ook niet omdat we denken dat bepaalde behoeften slecht zijn. Het gaat dan vaak om heel natuurlijk en gerechtvaardigde behoeften, waarvan we via onze ouders, opvoeders en cultuur geleerd hebben dat ze af te keuren zijn. Bijvoorbeeld de behoefte aan liefde, aan vreugde, aan ontspanning, aan geborgenheid, aan erkenning van je kwaliteiten. Het hebben van dergelijke behoeften roept dan later gevoelens van schuld of angst in ons op. Wanneer je je bewust wordt van je behoeften, komt soms ook de pijn mee van het langdurig onvervuld zijn ervan. Het kan ook zijn dat je dan de frustratie voelt van het nog steeds onverwerkt zijn van die behoeften.

Als je het contact met je innerlijke stilte verliest, dan verlies je het contact met jezelf. Het diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat noemen we de kern en is het goed om daar contact mee te hebben.

Meer innerlijke rust

Wellicht heb jij ook wel eens het onderstaande meegemaakt.

Je wilt graag iets, maar het lukt je niet.

Je wilt bijvoorbeeld jouw gezondheid versterken, een andere baan of een liefdevollere relatie.

Op de een of andere manier lukt het je echter niet.

Er is een vastgeroest gedragspatroon dat het behalen van je doel in de weg staat.

In het begin ben je heel enthousiast, naar verloop van tijd daalt je enthousiasme en val je terug in je oude gedrag.

Je bent teleurgesteld in jezelf en begint te twijfelen aan je wilskracht.

Uiteindelijk leg je jezelf erbij neer.

Herkenbaar?

“Het doorbreken van vastgeroeste patronen is vaak moeilijk. Niet omdat we een gebrek aan wilskracht hebben, maar omdat ons lichaam moe is.”

 

Waarom is je lichaam moe, denk je?

Daarvoor zijn 4 oorzaken:

 • Het onderdrukken van onverwerkte emoties uit onze jeugd kost veel energie. Iedereen heeft onverwerkte emoties. Hoe meer we als kind onze behoeften hebben onderdrukt, hoe minder we als volwassene aanvoelen wat ons lichaam nodig heeft. Het gevolg is dat we in veel gevallen beslissingen nemen die ons lichaam nog meer uitputten.
 • Een chronisch actief immuunsysteem.
  8,6 miljoen Nederlanders hebben een chronisch actief immuunsysteem. Een chronische actief immuunsysteem rooft 24 uur per dag kostbare energie weg van je hersenen.
 • Psycho-emotionele stress tast de prefrontale cortex aan.
  Niet alle gebieden in de hersenen zijn even gevoelig voor stress. Stress tast vooral de hippocampus (korte termijn geheugen) en de prefrontale cortex aan. De prefrontale cortex is vooral betrokken bij het maken van bewuste en intelligente keuzes. En laat nou juist de prefrontale cortex een cruciale rol hebben bij het doorbreken van vastgeroeste patronen!
 • We volgen niet onze zielsmissie.
  Wie ben je? Waarom ben je hier op deze planeet? Wat maakt jou gelukkig en wat maakt je verdrietig?
  Het kan zijn dat je geen gevoel hebt bij wat ik een zielsmissie noem. En toch kan het je helpen. Ik heb gezien dat hoe minder goed je jezelf kent, hoe meer energie je verliest op je levenspad.

“Wat je diepe vreugde brengt, wijst naar je zielsmissie”

De belangrijkste reden waarom iemand niet zijn/haar zielsmissie volgt is een te groot EGO. Je leeft een leven voor de buitenwereld en vergeet je eigen behoefte.

Meer innerlijke rust door sneller los te laten.

Telkens wanneer jij jezelf niet goed genoeg vindt, wanneer je bijvoorbeeld van mening bent dat je niet mooi of slim bent, ervaart jouw lichaam pijn.

Volgens de Amerikaanse psychologe dr. Kristin Neff zijn vooral vrouwen te streng voor zichzelf en gaan ze gebukt onder een continue stroom van zelfkritiek. Van zelfkritiek is er sprake wanneer jij jezelf regelmatig kleinerend beoordeelt.

Het gevolg van deze zelfkritiek is dat je op emotioneel niveau vaker gevoelens van schaamte, schuld of machteloosheid ervaart. Je bent veel meer met denken bezig en minder met voelen zodat jouw energieniveau daalt.

Alle levenslust wordt als het ware langzaam uit jouw lichaam gezogen.

Gelukkig is er een krachtig ‘medicijn’ tegen zelfkritiek.
Dit medicijn is zelf-compassie.

Als je het contact met je innerlijke stilte verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat is het “ik ben” dat dieper gaat dan naam en vorm.   

Een belangrijke voorwaarde voor innerlijke rust is het vermogen om los te laten. Zo zijn we ons vaak niet bewust hoe destructief bepaalde emoties zijn en onze innerlijke rust kunnen verstoren.

Een aantal tips om sneller los te laten zijn

 • Iets vasthouden is energie vasthouden. Door goed op je ademhaling te letten, kun je beter loslaten.
 • Iets vasthouden kan voortkomen uit een te grote controle behoefte. Wees je hiervan bewust en stel jezelf de vraag: ‘In hoeverre dient mij dit nog?”
 • Cultiveer positieve emoties zodat gedachten die ervoor zorgen dat je iets vasthoudt minder kans krijgen.

Meer innerlijke rust door het stellen van de juiste vragen

Een diepere oorzaak van onrust kunnen ook onvervulde verlangens zijn. Soms zijn we ons daar bewust van, maar vaak ook niet. Door het stellen van de juiste vragen worden we bewuster van onze verlangens.

Een aantal vragen je bij dit bewustwordingsproces kunnen helpen zijn:

 • Wat geeft je energie?
 • Wat zou je graag anders willen?
 • Wat houdt je vaak bezig?
 • Welke patronen herhalen zich telkens in je leven?

Verweef je verleden in het heden.
Door je verleden te verweven in het heden kun je meer ruimte in jezelf op alle niveaus ervaren. Je ervaringen zijn stukjes van jou en door er naar te kijken in plaats van erin op te gaan kun je voelen en ervaren, dat de pijn jou niet meer regeert. De pijn is er. Net als gedachten en gevoelens er zijn. Het is juist het verzet ertegen wat van je pijn een lijden maakt.
Je kunt met je nare ervaringen jezelf ook naar de haven van jouw waarden bewegen. Je hoeft niet eerst alles overwonnen te hebben voordat je mag doen wat jij werkelijk wilt.

Je bent een geheel. Je bent niet je verleden. Het verleden is er en zal er altijd zijn. Het is aan jou welke plek het in jouw leven inneemt.

Welkom bij Ingrid